София, бул. Стамболийски 130-132
088 920 8966; 02 822 1847
kristanita@abv.bg

Разликите между болногледач и личен асистент

В услуга за Вашия дом

Разликите между болногледач и личен асистент
болногледач и личен асистент

На пръв поглед отговорът е ясен – болногледачът се грижи за хора с влошено здраве, а личният асистент – за възрастни хора, които имат нужда от помощ в грижата за себе си и домакинството.

Опитът ни сочи, че хората нуждаещи се от тази услуга, често се чудят към човек с коя от двете професии да се обърнат. Това се дължи на факта, че много от възрастните хора имат и различни заболявания и болежки, често пъти хронични. В такива случаи изборът между болногледач и личен асистент е затруднен.

Ето защо, в тази статия сме разгледали в детайли приликите и разликите между двете двете професии.

Личният асистент и неговата незаменима помощ в ежедневието

Асистентът може да работи в дома на възрастния човек или да му помага при престой в болницата. И в двата случая помощта му в ежедневните и личните грижи е незаменима. Той осигурява не просто физическа помощ, но и емоционална подкрепа. Основните му задължения са следните:

 • Помага за личната хигиена и здравословния начин на живот.
 • Оказва помощ в ежедневните дейности, с които човекът е затруднен – обличане, тоалет, хранене и т.н.
 • Следи за приема на лекарства в точно определеното време и дозировка.
 • Придружава го на медицински прегледи.
 • Грижи се за дома – поддържа реда, пазарува, полива цветята, разхожда кучето (ако има такова).
 • Разнообразява ежедневието чрез приятни дейности като четене, разговори, разходка в парка, пазаруване и т.н. според интересите на възрастния човек.
 • Помага за общуването и поддържането на социални контакти.
 • Поддържа активна връзка с близките на лицето, информира ги за състоянието му, за интересите му, за ежедневието и нуждите му.

* Тук е мястото да напомним и за емоционалната страна на личния асистент, за която сме писали в блога подробно.

Болногледачът и квалифицираната помощ за болни хора

Болногледачът може извършва всичко, което прави личният асистент по отношение на грижата за лицето и дома, но освен това предлага и квалифицираната помощ на хора, които са болни, трудноподвижни, на рехабилитация или в следоперативен период:

 • Предоставя базови здравни грижи в дома на пациента или в болничното заведение. Осигурява необходимата медико-социална грижа според състоянието му.
 • Следи за подобряването на физическото и психологическото състояние на болния човек.
 • Помага с рехабилитацията, когато има назначена такава.
 • Грижи се за закаляването и укрепването на организма.
 • Следи за правилната стойка при хранене, тоалет, прием на лекарства. Обучава пациента да се придвижва самостоятелно, когато състоянието му изисква помощни средства или обездвижващи превръзки.
 • Придружава пациента на изследвания, прегледи и медицински процедури.
 • Поддържа добра профилактика на декубитуса (обтриване, талкиране, обръщане).
 • Следи за жизнените функции на организма, осигурява оптимални условия за почивка и сън.
 • Борави с медицинска апаратура, материали и консумативи.
 • Познава физиологията и пато-физиологията на здравия и болния човек.
 • Познава и прилага хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена.
 • Следи за влошаване на състоянието (и възникване на състояния като влошено дишане, кислороден дефицит, хипотермия и др.) и при необходимост оказва първа помощ.

* Болногледачите и личните асистенти пазят конфиденциалност за всичко, което са видели и научили за човека, семейството и бита му.

В заключение:

Старостта е един от най-трудните периоди в човешкия живот, а когато се появят и болежките, положението е още по-тежко. Затова при грижата за възрастни хора най-важен е подходът. Необходимо е да се работи усърдно, но и със спокойствие. Да се осигури адекватна помощ, но и емоционална подкрепа. И тази подкрепа е не само за пациента, но и за цялото му семейство.

В продължение на години възрастните хора са били млади, силни и грижовни, а сега имат нужда от помощ, за да се чувстват отново значими и пълноценни. И я заслужават. А техните близки имат нужда да работят, да се грижат за децата си и да обърнат внимание на своите болни роднини без това да се изчерпва само до физическите им нужди.

Освен професионалисти, личните асистенти и болногледачите са на първо място хора и за тях пациентите са личности със своите чувства, мечти и надежди. Да видят завръщането на усмивките на лицата на хората, за които се грижат; облекчаването на здравословното им състояние и отмяната в грижата за дома (която понякога е непосилна за един трудноподвижен човек) са все неща, които носят удовлетворение.


** Ние от фирма „Кристанита“ осигуряваме рехабилитация или лични асистенти и болногледачи (за лица с влошено здраве) на територията на София и областта. 


Ако имате въпрос – свържете се с нас!
Ако искате да допълните нещо – направете го с коментар:

Споделете: