София, бул. Стамболийски 130-132
088 920 8966; 02 822 1847
kristanita@abv.bg

Кой търси частни уроци? 4 типажа деца и родители, които търсят индивидуално обучение

В услуга за Вашия дом

Кой търси частни уроци? 4 типажа деца и родители, които търсят индивидуално обучение
4 типажа, които търсят обучение

Най-търсените индивидуални и групови частни уроци, които се търсят са по: български език и литература, математика, история и английски език. И най-често се търсят по следните причини:

  • Детето има затруднения с материала в училище;
  • Ще кандидатства или ще се явява на външно оценяване;
  • Има желание да се развива по-задълбочено по даден предмет, отколкото застъпеното в общественото образование;
  • Ученикът и изпуснал е материал и трябва да навакса;
  • Има нужда от помощ с неговото индивидуално темпо.

От години ние, от „Кристанита“, предлагаме обучение на ученици 1-12 клас в София и областта. Забелязали сме най-често срещаните тенденции в търсеното на частни уроци и групирахме 4 основни типажа деца и родители, които търсят допълнително обучение. Обобщили сме причините за необходимостта от обучение с индивидуално темпо. И сме разделили мотивите им в четири най-често срещани групи:


Стефи - Талантливата

Стефи – Талантливата

Стефи е ученолюбива. Тя е с ясно изразен талант в някаква област (изкуства, математика, литература и т.н.). Затова има необходимост от допълнителни часове по дадения предмет, водени по индивидуална програма. Предметите в областта на таланта ѝ, тя усвоява с лекота и в тези дисциплини е отличничка. Останалите предмети изучава прилежно и с усърдие и това донася удовлетворение. Не просто е много добра ученичка, но и учи, за да придобие реални знания и умения.

Родителите на Стефи подкрепят нейното индивидуално развитие и търсят начин да ѝ помогнат да обогати собствения си потенциал. Затова разчитат на допълнителните уроци при преподаватели, които да се занимаят с възможностите на конкретното дете, извън задължителните часове в училище и масовите образователни програми.


Йордан - Отличникът

Йордан – Отличникът

Йордан е отличник, ученолюбив и амбициозен. Предстои му важен изпит и има нужда от подготовка за него. Необходим е преподавател, който не просто да е добър, но и да познава конкретните изисквания, методики и програми. Най-често става въпрос за кандидат-гимназиални изпити, външно оценяване, явяване на олимпиада и т.н.

Родителите на Йордан са хора с амбиции и широки възгледи, които ценят усвояването на материала на база реални знания и умения. За тях е важно знанията да служат както за непосредствено подобряване на успеха, така и в перспектива – като разширяване на възможностите за развитие (личностно и професионално) на детето им.


Ники - Затрудненият

Ники – Затрудненият

Ники има трудности с усвояването на материала – разсейва се лесно, не внимава в час, затруднява се с решаването на задачите по повечето предмети. Той е ученолюбиво дете, но постепенно губи мотивация и понижава общия си успех. Трябва му малко, за да „влезе в час“. Необходим му е индивидуален подход поне в началото, докато започне да вижда логиката на предметите, които са му трудни. Има нужда от вникване в материята, за да му стане достатъчно интересно и да внимава повече в час.

Родителите на Ники искат да помогнат, но не притежават необходимите познания по конкретните предмети. Затова се доверяват на професионален учител, който да поработи с детето им, докато то започне да вярва в себе си и да се мотивира да учи самостоятелно.


Вальо - Наваксващият

Вальо – Наваксващият

Вальо е отсъствал от училище за дълъг период от време и е изпуснал значителна част от материала. Сега има нужда да навакса и най-лесният начин за това е да се довери на добър учител, който да работи с неговото индивидуално темпо и да му помогне да попълни конкретните си пропуски. Обикновено подобни периоди на дълго отсъствие се случват заради пътуване в чужбина, подготовка за спортно състезание или по болест. В повечето случаи децата могат да наваксат сами или с помощта на родителите си, но понякога не е достатъчно. Или има определени предмети, на които трябва да се наблегне.

Родителите на Вальо са хора, които подкрепят цялостното развитие на личността на детето си. За тях образованието е важно, но насърчават и развитието му в извънкласни дейности (като спорт, кръжоци, олимпиади). Биха подкрепили и отсъствие заради екскурзия, която да обогати общата му култура и гледна точка. Наваксването на материал не е чак толкова страшен момент и понякога ситуацията го налага. А друг път просто си заслужава усилието, ако ползите от извънкласните дейности са по-големи.


Ако имате въпрос – свържете се с нас!

Споделете: