София, бул. Стамболийски 130-132
088 920 8966; 02 822 1847
kristanita@abv.bg

Най-доброто училище

В услуга за Вашия дом

Най-доброто училище
Най-доброто училище

Родителите избрали за сина си най-добрия учител. На сутринта дядото повел внука към училище. Когато влезли в училищния двор, ги наобиколили деца.

– Какъв смешен старец! – засмяло се едно момченце.

– Ей, малък дебеланко! – викнал друг.

Децата викали и подскачали около дядото и внука. В един момент учителят бил звънеца и децата затичали към класната стая. Дядото решително хванал внука за ръка и излязъл на улицата.

-Ура, няма да ходя на училище! – зарадвал се внукът.

– Ще ходиш, но не в това. – сърдито отговорил дядото. – Аз сам ще ти намеря училище. Отвел го вкъщи, оставил го на бабата и сам тръгнал да търси най-добрия учител. Виждайки училище, влизал в двора и чакал междучасието. В някои училища децата не му обръщали внимание, в други го дразнели. Той се обръщал и си тръгвал. Накрая влязъл в малък двор на малко училище, уморен, подпрял се на оградата. Звънец… и децата изпълнили училищния двор.

– Дядо, лошо ли ти е, да донесем вода? – чул гласче.

– В двора имаме пейка, ела да седнеш. – предложило едно момченце.

– Искате ли да извикам учителя? – попитало друго.

Скоро на двора излязъл млад учител. Дядото подал ръка за поздрав и казал:

– Най-после намерих най-доброто училище за моя внук.

– Грешите, дядо, нашето училище не е най-доброто. То е малко и тясно.

Дядото не спорил. Уговорил се с учителя и си тръгнал. Вечерта майката на момчето попитала дядото:

– Татко, ти не си учил. Защо мислиш, че си намерил най-добрия учител?

– По учениците се познават учителите. – отговорил дядото.


Четете още от невероятните Притчи и приказки за семейството и живота или вижте професионалния ни блог в услуга на Вашия дом и семейство.


Споделете: