София, бул. Стамболийски 130-132
088 920 8966; 02 822 1847
kristanita@abv.bg

Притча за най-добрият син

В услуга за Вашия дом

Притча за най-добрият син
Притча за най-добрият син

Веднъж край кладенеца се срещнали три жени. Две от тях се надпреварвали да хвалят синовете си. Първата казала, че нейният син е най-красив сред момците в селото, най-силен и най-умен. Втората не ѝ оставала длъжна, хвалела момчето си, че чак се захласвала.

А третата жена стояла до тях и си мълчала. Питали я първите две, защо мълчи? „Ами синът ми е съвсем обикновен, нищо специално няма в него“ – казала жената.

Напълнили селянките тежките ведра и тръгнали да се прибират у дома. А насреща им – синовете.

Синът на първата се въртял през глава, ходел на ръце, хвърлял тежки камъни. Майката се радвала – „Гледайте какъв ми е герой“.

Синът на втората се спрял насред пътя и запял като славей, затанцувал. Майката гордо се усмихвала на чедото си.

Синът на третата жена притичал при майка си, взел ведрото и го понесъл към къщи.

Минавал в този момент край тях един старец. Двете жени се втурнали към него и го помолили да отсъди чий син е най-добрият. А старецът казал: „Че къде са вашите синове, аз тук само един видях. И посочил момчето, което тръгнало с ведрото на майка си.


Четете още от невероятните Притчи и приказки за семейството и живота или вижте професионалния ни блог в услуга на Вашия дом и семейство.


Споделете: