София, бул. Стамболийски 130-132
088 920 8966; 02 822 1847
kristanita@abv.bg

5 ползи [за детето] от детегледачката

В услуга за Вашия дом

5 ползи [за детето] от детегледачката
5 ползи от детегледачката за детето

Детегледачката има пред себе си една основна цел – да подпомага семейството в грижите за детето, докато родителите са на работа. Докато го прави, тя следи за безопасността му, отговорна е за част от възпитанието му и става пълноценна част от живота му.

Бавачката може да е прекрасно явление. Добрата бавачка обогатява света на детето, дава му други гледни точки, дарява го с различен подход в ежедневните ситуации, а и е доверен човек, който е посветен само на това дете в моментите, в които е с него. Детето може е щастливо с добрата детегледачка, а често изградената връзка с нея се поддържа от семейството с години.

Важно е грижите и подходът ѝ да са координирани с изискванията на родителите. Задължително е детето да не бива поставяно в ситуации, в които да избира между нея и родителите си. Желателно е тя да е опитна, търпелива, разбираща и обичлива. Но също така отговорна, авторитетна и решителна, когато се налага.

Добрата детегледачка, на практика, става част от семейството. Това разширява ролята ѝ и от помощник на майката и бащата, тя се превръща в още един възрастен с влияние върху детето и принос към светогледа му.

Споделяме от опита си 5 наистина важни ползи от детегледачката за самото дете

Друга гледна точка и различен подход във възпитанието

Да, родителите са най-доброто за своето дете. Но децата, особено когато са малки, възприемат действителността като даденост и случващото се в семейството като константа. Ето защо още един възрастен, със своя уникален подход, разкрива пред детето една цяла нова вселена. Този възрастен може да е и бабата, учителката в градината/яслата или семейна приятелка. Но само бавачката е част от ежедневието, рутинните задачи и непосредственото възпитание.

Разширява кръгозора

Ние, като родители, сме нагърбени с отговорността да разкрием пред детето всичко за живота, обяснявайки всеки детайл на разбираем език. Детето ни има доверие и пита, и попива нашата гледна точка за всяко нещо – от тревичката в парка, до екзистенциалните теми за приятелството, любовта и човешките взаимоотношения. Да чуе тези неща по друг начин, с изразните средства и сравнения на друг човек, може да хвърли доста повече яснота и да предизвика собствените му разсъждения.

И това влияние не се изчерпва единствено с отговорите на хилядите детски въпроси. То идва и от нашите действия, повечето от които са рутинни и незабележими, но оказват пряко въздействие върху формирането на светоглед, манталитет и самоосъзнаване. Или казано на кратко: „нужно е цяло село, за да се отгледа дете„.

В едни неотдавнашни времена хората са живеели на общности (няколко поколения в дома), социалния живот е бил навън (на мегдана, в парка) и не са били изолирани на социални групи по възраст (децата в парка, младите в заведенията, работещите на работа). Децата са растели вътре в цялото разнообразие на света и социалните им умения са идвали естествено. Сега сме по затворени (и в семейството и в общността) и отговорността за възпитанието пред нас – родителите, е много по-голяма. Ето защо е наша задача да му осигурим среда – не само от негови приятели, но и от хора на всякакви възрасти. В частност, това може да бъде направено от детегледачката. Особено ако е на възрастта на нашите родители и по естествен начин подхранва приемствеността между поколенията, която е не по-малко важна от връзката с родителите.

Още един доверен възрастен

Всички знаем, че понякога децата имат нужда да споделят с някой, който не е мама или тати. Под „споделяне“ тук имаме предвид и всякакви дребни ежедневни работи, които вълнуват детето тук и сега.

От друга страна, децата имат нужда да „тестват“ своите нови умения и знания в различна среда, за да опознаят същността им и собствените си способности да ги използват. И (въпреки склонността им към бели) имат нужда от коректив в лицето на зрял човек до тях. Осигурявайки им още един доверен възрастен, ние им правим огромна услуга.

Персонално внимание и лична грижа за детето

Децата (както всички нас) имат нужда от лично внимание. Някой, който да се интересува от чувствата им, да ги изслушва и да ги напътства.

Социализацията е дългогодишен процес, който стартира от семейството и се разширява навън – към хората в блока, града, обществото и света. Не е задължително детето да е в група, за да се социализира успешно. Факторите са много и включват както хората (родители, роднини, съседи, деца, възрастни), така и личностните фактори като темперамент, характер и интереси.

Но, в началото, за успешната социализация винаги е необходим човек, който да дава личен пример и съвети. И той трябва да действа в интерес на детето и с грижа към развитието на собствените му умения.

Развиване на самостоятелност у детето

Развитието на самостоятелността на детето също е процес. И той се формира в различни ситуации, контексти и взаимодействия. За правилното й развитие е необходима не само подкрепата и съдействието на възрастния, но и безрезервното му доверие в детето – в това, че то ще се справи.

Да оставим детето само, без собствения си надзор е голяма стъпка. Докато е малко, това „оставяне“ се случва под надзор и именно тази комбинация (от наблюдение и уважение) поставя началото на изграждането на доверието, което е решаващо и за изграждане на здравата връзка дете-родител.

От начало го оставяме само в кошарката или в другата стая, а на следващия етап го поверяваме на детегледачката. И така, малко по малко, ние му осигуряваме собствен живот, извън осезаемите рамки на семейството. А вечер то има хиляди неща за споделяне!

Вместо заключение: Всъщност, всичко изброено ще се случи с детето така или иначе, по един или друг начин. Част от нашата отговорност като родители е да направим този процес по лесен, но и по полезен за детето. Ние ви споделяме ползите на бавачката, защото имаме опит в това. Защото, заедно с нашите опитни детегледачки, сме били част от живота на десетки деца и семейства и сме преживели хиляди приключения с малките любознайковци, а години след това ги виждаме пораснали млади хора, които навлизат в живота с увереност и вътрешно спокойствие.

Споделете: